En el Mercat Medieval de Capdepera podem trobar moltes propostes prou interessants, una d'elles el que anomenam genèricament "els falcons", quan ens referim a les rapinyaires. A més de l’exhibició d’alguns rapinyaires diürns i  nocturns, podem gaudir del vol del falcó.
 

Això defineix les rapinyaires la wikipèdia:
"Rapinyaireocell rapaç o ocell de rapinya és el nom comú que s'aplica a un tipus d'ocell definit per un estil de vida depredador i unes característiques físiques determinades, marcades per la presència d'un bec fort i ganxut i unes potes prènsils amb fortes urpes.[1]

La paraula rapaç deriva de la llatina rapax ('el que pren per la força'). Una denominació alternativa d'aquestes aus és la d'ocell de presa, que fa referència a la capacitat de fer presa amb les urpes. També s'anomenen ocells carnissers o volatina".