El diuemenge dia 12, va tenir lloc a l'església de Sant Llorenç, de Selva, la Trobada de Corals de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Part Forana de Mallorca, en un concert per la serra de Tramuntana.

El nostre poble hi va ser molt ben representat pels dos cors de gent gran, això és, la Coral Gabellina (de l'associació Ca Nostra), i la Coral Sol Naixent (de l'associació del mateix nom). Els primers, sota la direcció d'Elionor Gómez-Quintero, va interpretar els temes “The First Noel” i “I will follow him”; mentre que els cala-rajaders, dirigits per Pep Llull, cantaren  “Golondrina de amor” i “Un viejo amor”.

Les institucions hi foren representades pel Director General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, Rafael Romero Ferrer; el Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, i pel Batle de l'Ajuntament de Selva, Joan Rotger Seguí. En representació de l'Ajuntament de Capdepera, hi fou present la regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Ivon Daniela Renaud Mas.

S'ha d'agrair a les nostres corals, i a totes les que participaren a la trobada, fins a un total de dotze, la seva participació en aquest acte per la Serra de Tramuntana.