Dibuixos: Pere Joan

 Brins                                                                                                           Llatador/a

Dibuixos: Pere Joan

 Fer brins                                                                                                                         Tenyir brins

Dibuixos: Pere Joan

 Triar (o embrinar palmes)                                                                                                 Espusims

Dibuixos: Pere Joan

Ensofrar                                                                                                   EnsofradorLES CRÒNIQUES GABELLINES DE NYUR NYUR

Dibuixos: Pere Joan
Estendre/assecar                                                                                                                  Estenedor

Dibuixos: Pere Joan
Arrabassar palmes                                                                                                                      Fer feixos

Dibuixos: Pere Joan

garballó                                                                barquera

Garballó, barquera, arrabassar palmes, fer feixos, estendre/assecar, estenedor, ensofrar, ensofrador, triar (o embrinar palmes)/espusimar, espusims, fer brins, tenyir palmes, brins, llatador/a, trenar, llata, formes de llata, llata de capell, llata extraviada (o teixida) , llata de senalleta, llata de cames, llata de forat, llata de puntes o corona de rei, llata de colors, esporgar, rotlana, obra de palma, cosir, corda de palma, passar anses, brodar, fer sanefes, voreta, vetleria, traginer, barxa, beaces, bolso, bombonera, borde, bres, capell, carretera, senalleta, cofa, cofeta, cofinet, cove, cucales, cuiner, estamera, senalleta, esteranyinador, estora, estorí, estormia, gabellí, granera, graneretes, llenyer, maleta, maletí, moroto, morrió, paner, puatera, senalleta, sàrria, sarrió, senalla, senalleta, senetxo, ventador.

Quatre peces teatrals serviren per crear una vetllada creativa única.

Els dies 11 i 12 de maig.

Un documental del GREID on mestres jubilats de les Illes Balears visibilitzen el ventall de característiques que ha de tenir un bon mestre.

GREID (Grupo de Investigación en Escuela Inclusiva y Diversidad) de la Universidad de las Islas Baleares
Un dels fundadors de la banda Eskroto. Les bandes roqueres tocaren davant d’un públic que gaudí de valent de l’actuació

En Toni Flaquer “Coix” va oferir una conferència a l’Arxiu Municipal de Capdepera


Subcategories