Octubre, 4 del capvespre / Vila Nova

Com un balcó sobre l’horitzó, Vila Nova obre Capdepera a la confiança.  És la pèrdua de la por i la fe en el futur, l’expansió d’un poble que necessita créixer sense cotilles i sense recels.

Cada matí, girada a Llevant, Vila Nova es tenyeix de llum i es contempla a si mateixa com un organisme viu que desplega els seus tentacles fins a tocar els tentacles que pugen de Cala Rajada. De manera que, ara mateix, ja es fa difícil esbrinar on acaba un nucli i comença l’altre. I no fa de mal preveure que el procés d’unió física entre tots dos conjunts urbans continuarà consolidant-se de manera accelerada.

El que avui és carrer de Son Poca Palla va ser, fins no fa tant, una mena de llogaret marginal, línia de contenció del creixement d’aquesta part de la vila. El poble, en sentit estricte, començava en el revolt de can Jeroni “Climent”. Però, una vegada superada aquella trinxera, tot ha estat un indeturable degoteig d’edificació, amb el complex esportiu d’es Figueral presidint aquest nou espai urbà.Menys agrària que Vila Roja, sempre hem considerat la part del poble que comença a sa Creu i baixa cap a la mar, com a fonamentalment residencial. Parlant de sa Creu, allà hi feia aturada el camió del tren, quan, pujant pel carrer d’es Col·legi i del Centre, travessava el poble. L’obertura del carrer d’es Port per darrere l’Església, va permetre alleugerir el trànsit de sa Creu, i avui, amb la via de circumval·lació, es presenten noves perspectives urbanístiques per a Vila Nova.

Un triangle, els vèrtexs del qual serien el Castell, sa Creu i la plaça de l’Orient, per les seves característiques, fretura d’una actuació que, com a moltes viles i ciutats d’arreu, recuperi per als ciutadans l’ús exclusiu de places i carrers, proscrivint-ne un trànsit de vehicles que s’hauria de limitar als usuaris autoritzats. I aquest trànsit també s’hauria de limitar molt fins a can Piricus, per un costat, i fins al Teatre per l’altre. El centre de Capdepera, el bessó de Vila Nova, s’hauria de convertir en un espai de modernització urbana a partir dels valors que li són inherents. Aquest hauria de ser el nucli de civilització del poble, això és, el lloc de la societat civil, per a la trobada, l’intercanvi, el lleure, la cultura...Carrers de la Mar, de la Pau, Fondo, d’es Port... artèries del poble per on discorre el flux de vida de la comunitat humana de Capdepera. Vila Nova tota, finestral girat a la mar, braços estesos a Cala Rajada, que li surt a camí.