Dia 23 de juny de 2007 es publicava al BOE la Llei per a l'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

Aquesta llei reconeix els ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, així com l'obligació d'aquestes a garantir aquest dret.

És una llei de consens. En la seva elaboració han participat totes les administracions, de ciutadans, de partits, d'empreses i associacions.

Les administracions tindran l'obligació de fer aquests drets efectius a partir de 2009

 

Els treballs per a l'elaboració d'aquesta norma van començar a la primavera de 2006 i hi han participat representants del sector privat (a través del Consell Assessor d'Administració Electrònica), ciutadans (en els espais de participació de www.060.es), partits polítics i membres d'altres administracions públiques.

Els punts més destacables de la Llei són:

- Els ciutadans veuran nous drets reconeguts en les seves relacions amb les administracions públiques
- La creació de la figura del Defensor de l'Usuari
- Els tràmits i gestions podran fer-se des de qualsevol lloc, en qualsevol moment
- L'administració serà més fàcil, més àgil i més eficaç
- Els ciutadans passen a prendre el comandament en les seves relacions amb l'administració


Una de les idees centrals que inspiraria una Llei és la d'evitar el que la població que no utilitzi o no pugui utilitzar mitjans tecnològics per qualsevol raó (econòmica, cultural, educativa, d'infraestructures..) es vegi discriminada quant a la qualitat o integritat dels serveis que rebi. Qualsevol servei electrònic haurà de comptar amb mitjans públics i gratuïts d'accés alternatius i assistits, a través de les infraestructures públiques d'atenció al ciutadà.

Tanmateix, alguns corrents d'opinió defensen que és precís discriminar positivament l'ús de Tècniques Informàtiques com a únic camí per impulsar-les i generalitzar-les definitivament. Discriminació positiva o lluita contra l'"infodiscriminación"?

Alguns parlen que s'hauràn de reinventar els serveis públics. Ben segur que aviat en sentirem a parlar d'aquesta nova llei. L'any que ve ja tendrem nous DNIs,...i evidentment per qui vulgui saber-ne més, la vos podeu baixar en pdf:

http://www.capvermell.org/images/stories/Collaboracions/llei_acceselectronicserveispublics.pdf