Governar en minoria (?)

   Fa just un any publicàvem una enquesta sobre la valoració de l’equip de govern municipal, que aleshores disposava d’una diguem-ne bona salut. Això, just sis mesos després que se signàs el pacte de centre-esquerra. Ara, arran dels esdeveniments de desembre (l’esfondrament de part  l’hotel  Son Moll, ruptura del pacte…), quan ens encaminanm cap a l'equador de la legislatura, la situació s'ha trastocat substancialment.
   Si no anam errats, la dinàmica  municipal haurà de canviar de forma i de “formes”. Ja no es governa amb majoria  i això suposarà un esforç afegit de coordinació i negociació amb els partits de l’oposició. Res de nou en democràcia. Res de nou en l’administració municipal local. No importa anar massa enrere, en la passada legislatura el  govern de PP-Es Grup ho va fer durant quatre anys, i se’n sortiren, a vegades amb el recolzament del mateix PSOE. Però el PP no és el PSOE.
   S'obre una nova etapa en la política local, que passa per “fer política”. Consensuar projectes, cercar acords puntuals o globals, fomentar ponts de diàleg entre el govern i l’oposició..., són maneres de fer política que caldrà conrear.
   Passada la prova de la destitució de les regidores d’EU, la redistribució del les regidories i la  moció de reprovació del PP, a  l’horitzó immediat hi ha l’aprovació dels pressuposts i la cessió de la batlia a UCAP-UM.
  Dèiem fa un any  que el govern municipal comptava amb un suport –sempre des de la relativitat de les nostres enquestes- dels nostre lectors (un 47% la trobaven bona o molt bona; un 28,7 % regular i un 23,2% dolenta o molt dolenta) més o manco ample. Ara, continua essent així? Seria major o menor?
   Independentment  de les  opinions, hi ha molta feina per fer. Arrencam un any en plena crisi econòmica, que necessita de propostes dinamitzadores, imaginatives i efectives. Tot un repte per als nostres polítics. Quasi res!

Tres i no res