Voti, voti, voti, panoli el qui no voti !

S’acosten eleccions, moltes eleccions, i s'insistirà fins a la sacietat en la importància d’anar a votar. Considerant que una part dels electors demostram escassíssim interès en la política i que estam poc o gens informats dels assumptes polítics, i que una altra part son lleials seguidors d’un o altre partit, talment com si es tractàs d’un club de futbol, i per tant estan farcits de biaixos cognitius, no està gens clar que una alta participació millori els resultats.

El resultat de sumar vots provinents de la desinformació i de la lleialtat no és igual al millor govern possible. Fins i tot pot donar un resultat contrari als interesses dels mateixos electors.

És del tot normal que els partits insisteixen en la importància d’anar a votar. Quin mercader no vocifera la seva mercaderia?