Per Antoni Flaquer «Coix»

 

El 1940 entraren amb societat de la Central Elèctrica de Cala Rajada don Josep Llinàs  «Búfalo» i en Josep Albertí «Ruís». Compraren la part d’Enrique Ordinas Casellas i ampliaren la central amb un nou motor dièsel de 50 cavalls amb alternador. El fill de Josep Albertí, en Sebastià Albertí, va portar la comptabilitat de la Central Elèctrica.

El 1945 entrà amb societat mestre Pep Terrassa «Cirera», i ampliaren la societat. Construïren un gran taller mecànic per reparar tota classe de motors marins, terrestres, autos i camions.

Una fusteria que fabricava mobles, caixons de peix, una serradora per fer llenya per alimentar la caldera de vapor del motor de la central i llenya per vendre a particulars.

Don Joan Villiger i mestre Pep Cirera anaren comprant les parts de la societat. La nova societat agafà molta força entre el taller mecànic, la central elèctrica, la ferreria, la fusteria i la fàbrica de gel, que ocupaven tota una illeta de cases.

El 1957 tenia 18 empleats o treballadors. La Centra era el pulmó industrial de Capdepera i Cala Rajada.

El 16 de Gener de 1959, amb la posada en funcionament de la central elèctrica d’Alcúdia acabà ELECTRA.

La primera foto és l’arribada de don Joan Villiger i la seva esposa Theresa Widmar, nuvis l’any 1933, a Cala Rajada amb Jeroni Alzina «Jeroniet» amb el seu taxi i en Manuel Fernàndez «Coquer», amic de don Joan.

A la segona foto, el motor dièsel i la transmissió a l’alternador.

A la tercera foto, el camionet, com se’l coneixia, per repartir el gel i la llenya; a la dreta de la foto en Jeroni Alzina «Jeroniet», al centre mestre Pep Cirera, l’altre desconegut damunt el camionet, a la dreta el pare de mestre Pep Cirera, Francisco Terrassa i a l’esquerra mestre Miquel Massot.

A la quarta foto ELECTRA convertit en bar restaurant i sala de festes.

Després una propaganda de la Central l’any 1958..