Bartomeu Melis "Meyme"
.


Arran del nostre anterior article dedicat a l'associació "Ca Nostra", un grup de lectors /lectores, reunits amb qui això escriu, al Kikinda de la plaça de l'Orient – malgrat haver transcorregut quasi dues setmanes des del 24 d'agost – ens han fet l'escomesa dient que ningú no n'ha parlat, a penes, sobre el que aquest grup considera un símbol popular de l'Ofici Major dedicat al Patró de Capdepera, Sant Bartomeu: l'alfabeguera.

Es tracta, com tots sabeu, d'un tall herbaci especial, el qual expandeix un agradós perfum, el qual s'entrega pel celebrant de la missa a tots i cadascun dels assistents que passen a venerar, i besar, la relíquia del Sant.

Per aquest detall i també per a molts d'altres d'exquisida composició musical, folklòrica i d'ornamentació ho paga assistir-hi, per Sant Bartomeu, a l'església parroquial de Capdepera, sense deixar de banda, clar!, que enguany ha presidit el solemne acte el nostre paisà, amic i bon prevere Nadal Bernat Salas. Però, de tot plegat, ja va donar "Cap Vermell" testimoni.

"L'alfabeguera".- Sí, de bell nou, un any més, i ja van... fou Mateu Morey Font l'artífex de la recol·lecció d'alfabeguera. Un altre bon amic que ens comenta que el fet de portar la planta al temple és per ell pur sentiment íntim i no perquè ningú li agraeixi.


Mateu Morey i la seva dona, que també el recolza


Mateu Morey cultiva l'alfabeguera en una finca de la família, durant quatre mesos, amb l'ajuda de la seva esposa Maria Guiscafré. Es tracta d'una planta que pot arribar a ser molt voluminosa, d'acord amb el tractament que se li dispensa. Compta amb propietats culinàries i espanta els moscards, si es col·loca a lloc estratègic.


L'alfabeguera dindre de recipient


Una parella del grup interlocutor ens explica què, a Montuïri, també hi celebren Sant Bartomeu. Un jardiner del poble veïnat d'Algaida ha reeixit que una mata seva de "albahaca" (així l'anomena ell) tengui unes dimensions impressionants; no és una "alfabeguera" qualssevol; d'amplària fa 5 metres i d'alçada, 90 centímetres; el més normal és que en facin 30 de centímetres. El propietari algaidí expressà a l'esmentada parella, amb orgull, que guarda la planta, en custòdia, com un bé molt preuat.
Diàriament, li presta les atencions en la mesura de l'admiració que li professa.


Alfabeguera descomunal d'Algaida


També actua així Mateu Morey, que rega la seva plantació cada dia i procura que la terra estigui en condicions, mitjançant adobs i femada naturals.

- " I en Mateu sempre hi és present! Tant a l'hora d'arrabassar paumes com portant feixos d'olivera pel Ram" -lloen dues al·lotes de la tertúlia-.

- "Antany també s'omplia de murta la placeta de l'església, i després de les completes, s'amollaven acolorides "rodelles".

I quasi ploren quan els seus pensaments, emocionats per l'edat que els empeny, les retrotreuen al pretèrit de les nostres festes, amb enyorament, exclamant:

- "I ara, ni rodelles, ni focs, ni completes, ni murta!." Exclamen, obrint de pinta en ample els braços, amb un gest de conformació.

Sempre ens quedarà l'alfabeguera, l'aroma de Sant Bartomeu, que encara alguns podrem ensumar, revifant la festiva flaire de l'agost gabellí.


Bartomeu Melis "Meyme"