EL DIA DESPRÈS (RESACA ELECTORAL)

La democràcia funciona raonablement bé, en qualsevol cas millor que les dictadures. Una vegada elegits, els càrrecs polítics s’obliden del carnaval electoral i prenen les decisions baix la ètica de la responsabilitat weberiana (si algú creu que és una extravagància pensar que els polítics tinguin ètica, hi ha altres arguments). Es veuen obligats a negociar amb altres poders, a consultar a experts en moltes matèries essent reconduïts al principi de realitat. Moltes decisions son procedimentals, han de seguir unes pautes que frenen, retoquen i moltes vegades milloren les ocurrències. Els polítics preserven la democràcia dels electors prèviament exaltats. De vegades els polítics també tenen ocurrències, exemples de llibre son les polítiques que obvien el canvi climàtic, el Brexit o la pseudo-independència de Catalunya.