Si l'any passat, primer any de post-pandèmia, s'escoltava dir que no hi havia prou personal per a tot al sector turístic aquest any sembla que no serà diferent. Les coses segueixen igual, els lloguers fan vergonya aliena i ja agafen, de cada vegada més, tics de màfia, així com sona. I és que és un assumpte que fins que no sigui INTERVINGUT, fins que no s'investigui bé i s'afronti com toca des de la política seguirà causant autèntics drames personals per accedir a un habitatge i, pel que es veu darrerament, també causa maldecaps a les empreses. Ara, de cada vegada més, els hotels han arribat a la conclusió de que l’única solució és habilitar espai perquè els vinguts de fora tinguin un lloc i així s'asseguren tenir el personal. Només cal fer una ullada a les xarxes socials, a la Bolsa de Trabajo de Cala Rajada i veure els comentaris que deixen els sol·licitants a les ofertes de feina: "... Hay alojamiento?..." El més curiós de tot és que aquesta xacra del habitatge no només agreuja al món turístic. També al sector sanitari i d'ensenyament. Mestres que renuncien a places a les illes perquè no troben res per viure, igualment amb els metges.

Si les empreses tinguessin com a prioritat preservar al personal que comença..., aquest problema de personal seria mínim i no tindríem aquesta vergonya nacional de lloguers caríssims i de problemes per trobar-ne. Idò no. Avui cercar personal s'ha convertit ben igual que fer un càsting de Got Talent. És a dir, per tongades, de bell nou. Com si fos un reemplaçament de la mili. No hi ha estabilitat en matèria de personal. La publicitat mediàtica ho fa veure com una gran demanda de mà d'obra a l’hoteleria quan en realitat s’hauria d’anomenar "canvis necessaris" per prescindir de treballadors.

 Anuncis de tota classe i repetits es publiquen al Facebook. Qualcuns des de fa molts d'anys ençà, com per exemple el de VIVA de Cala Mesquida. I és un acte, en principi, noble, lògic, positiu i que escau pels qui tenen la sort d'haver estat seleccionats per fer-hi feina. Faig referència a la anomenada "Feria del empleo" que organitza al Centre Cap Vermell, és a dir, a un centre públic, com la del passat dia 15 de Març. I si, és un acte molt positiu pels qui són contractats i tenen el mitjà per desplaçar-se fins allà baix per aquella carretera tan estreta, però també es pot fer una altra lectura de tot plegat.

Tinguem en compte que VIVA és una cadena hotelera, no és un hotelet típic familiar i, tampoc d'hotels precisament petits. Idò bé, aquesta cadena posa anuncis, fa devers quatre anys, amb un eslògan curiós: "Te queremos en nuestro equipo". Per un mes? Pot ser dos? Pot ser només una temporada sencera? I és que una de les coses que posen al anunci és que les convocatòries anteriors foren tot un èxit d’assistència.  Molta d’assistència és sinònim de molta contractació? És una cosa que mereix esser analitzada i veure realment  fins on arriben les conseqüències d'aquest gran èxit que diuen, i aquí ens hauríem de fer unes preguntes; quina classe d'èxit és que cada any s'hagi d'organitzar una "fira" d'una empresa privada determinada a un recinte públic per trobar personal? I els qui varen esser contractats l'any passat, encara hi són? Qui són aquets que et volen al seu equip, el percentatge màxim de fixos discontinus? Vos imagineu que diguin: "...Personal? No, ja tenim la plantilla de l'any passat i, esperem que sigui per molts d'anys així..." Encara que pugui semblar contradictori si que és tot un èxit. Un èxit pel fet de prescindir de personal d'altres anys?, (no fos cosa que els haguessin de passar d'indefinits a fixos discontinus). Curiós.

Posem un exemple:
Suposem que l'any passat s'hi presentaren 100 persones. D'aquestes 100 persones 35 foren contractades i d'aquestes 35 només aguantaren la temporada, d’apertura a tancament, 18. Aquestes 18 persones hi tornaran esser enguany? En cas de que hi tornin així si que ja podem xerrar d'autèntic èxit. Enhorabona als beneficiats!!

A Capdepera, a part de VIVA, també tenim altres cadenes hoteleres. Hi ha Allsun hotels, THB hotels, Iberostar,  Grupohotel, Hotels Saint Michel (Regana),  Alua Hotels (Carolina), Protur. Qualcuna d'elles amb el seu propi turoperador. Tot això són cadenes no gabellines però que tenen hotels al nostre municipi. Jo, personalment, no tinc constància de que cap ni una hagi sol·licitat cap vegada al Ajuntament arranjar una sala de recursos humans i, no estic dient que no ho puguin fer. Una cosa és fer cursets de formació professional d’hoteleria, posar anuncis o cartells, com sovint fa el centre Cap Vermell i una altra cosa és que una empresa privada s'instal·li per un dia. No és que em desagradi la idea, només és que ho trob un poc curiós perquè són exclusivament polítiques d'empresa privada.

Resumint: S'habiliten espais públics per fer de R.R.H.H d'una empresa privada determinada i, quan més capacitat de convocatòria tingui aquesta cada any per trobar personal més èxit tenen les empreses en general. I aquest èxit es tradueix en una fortíssima pressió habitacional que afecta a tota la societat en forma de lloguers que fan vergonya. No és així?