Salvapàtries


“Torn a presentar la meva candidatura a la batlia de Capdepera perquè som l'únic partit que podem garantir el futur que necessita Capdepera”, ha dit Rafel Fernández, amb la humilitat que el caracteritza. L'any 1975, “Hermano Lobo” publicava en portada un acudit en què un  governant es dirigia a l'auditori dient “O nosaltres o el caos”, i la gent contestava: “El caos!, el caos!”. A la qual cosa el governant replicava: “És igual, el caos també som nosaltres”.