Visquin els forans!

 Que bella és l’expressió “part forana”! Les llengües son dels qui les parlen i correspon al Poder (als seus epígons polítics i periodistes) intentar una vegada i una altra profanar-les. 

 Només faltaria que els de baix haguessin de participar en l’autoalienació escapçant el llenguatge que els és propi.

 Hem de canviar el nom de les coses per acontentar “pijos” babaus, agents immobiliaris curts de gambals i tortilleres llegues?

 No en tinguérem prou amb la LTI?

Ara hem d’esser còmplices de la LNL?

“... el llenguatge no tants sols crea i pensa per mi, sinó que guia a la vegada les meves emocions, dirigeix la meva personalitat psíquica, tant més quan majors son la naturalitat i la inconsciència amb la qual m’entrego a ell”. (LTI)