L’estiu passat vam publicar (28 juliol 2020) a cap Vermell la nostra preocupació pel nombre de garballons que havien mort ( o estaven a punt de fer-ho) al passeig de les Atzavares i Passeig Marítim de Cala Rajada. Generalment es tractava de exemplars de mida gran i, si la planta tenia altres “ulls” ,semblaven en bon estat.

Vam rebre un correu electrònic d’un lector i amic amb informació de la plaga de  Paysandisia archon i fulletó amb els tractaments.Passats els mesos, hem fet un seguiment de la zona i hem pogut comprovar que de cada vegada n’hi ha més que s’han anat morint i alguns espècimens presenten símptomes compatibles amb la infecció d’aquesta papallona originaria del sud d’Amèrica.

La papallona va ser introduïda a Europa als anys 90, amb la importació de palmeres,  i s’ha estès per la conca mediterrània. Al 2002 se va detectar a Mallorca, concretament a Formentor, i s’ha anat estenent per altres zones arribant a Artà i, pel que sembla, (evidentment s’ha de confirmar ) pot ser és present al nostre municipi.

En els estudis realitzats “ Paysandisia archon afecta amb més intensitat els garballons en zones obertes que en zones boscoses i a individus de major talla. La densitat dels garballons també sembla tenir un efecte rellevant en la infestació, però aquest és dependent de l’hàbitat”. Pot ser aquest el  motiu que afecti a zones obertes, com el passeigs urbans i periurbans, que en zones boscoses. Hem vist alguns exemplars al coll de Marina morts, que podrien ser per la Paysandisia archon (però caldria confirmar), però pocs exemplars.El fet que afecti especialment a garballons grans també està estudiat:  “Els individus i troncs més grossos tenen una probabilitat més alta d’infestar-se i els individus prèviament infestats tenen tendència a infestar-se encara més, fins a col·lapsar l’individu sencer.”

A unes jornades de la Conselleria d’Agricultura s’apuntà com a forma de lluitar contra la Paysandisia archon  passava per actuar i combatre les colònies inicials de Paysandisia (Pen. de Llevant i Sud-oest de l’illa):

- Mitjançant sanejament mecànic (tala/crema)
- Reduir les poblacions dels focus principals (Formentor i Pen. Alcúdia).
- Major control dels vivers i productors de garballons, principals responsables de nous focus d’infestacions arreu l’illa.
- Divulgació i conscienciació ciutadana per ajudar a combatre la plaga (detecció).
- Legislació més restrictiva que recolzi la lluita contra Paysandisiaarchon.
- Continuació dels estudis tant sobre la biologia de P. archoni l’expansió de la plaga com de nous mètodes pel seu control.

Actualment, segons els estudis, es tracta d’una gran amenaça per a moltes espècies de palmeres ornamentals. Esperem que la regidoria de Medi Ambient i Sanitat Vegetal de la CAIB, confirmin el motiu de la malaltia i mort dels garballons i prenguin les mesures adients per aturar l'expansió de la Paysandisiaarchon, en cas que els tècnics confirmin la seva existència.

 

Documentació:

- Avaluació de l’impactede Paysandisia archon(Burmeister, 1880)sobre el garballó, ChamaeropshumilisL., a Mallorca

- Annexes:

Fulletons d'informació de la Conselleria 

Comparació de les dues espècies que afecten a les palmeres:  


Imatge de la papallona./fotografies de Francesca Rosselló.


Imatges dels efectes de la plaga en el garballó :Garballó mort a passeig de les Atzavares:


Magnífic exemplar de garballó sa:


Detecció d'exemplars afectats 


Cicle vital de la Paysandisia archon:Garballons possiblement afectats al Coll de MarinaPG/ Cap Vermell