A rel  de les obres d’esbucament de les restes de Ses Cotxeres de i del moviment de terres en el solar, s’han fet més visibles uns arcs al soterrani.

El solar en qüestió correspon a l’edifici conegut com ses Cotxeres de Can March, unes edificacions construïdes al voltant d’un pati central, en la que hi havia les cotxeries dels vehicles (d’on reben el nom popular) i un edifici que emprava el personal de servei i treballadors de Can March, quan la família estiuejava a Cala Rajada.

Ens comentaven que l’edifici s’anomenava “Flores del bosque”, però era conegut  con Ses Cotxeres.

Pel que fa a les arcades trobades, alguns lectors ens han demanat de què es tractava.

Segons l’opinió (del tot discutible, ja que no tenim documentació sobre dita construcció) de Josep Terrassa: “ la construcció treta a la llum durant les obres d'excavació realitzades just darrere l'hotel Vista Pinar, és un dipòsit subterrani per emmagatzemar aigua; l'obra té unes dimensions importants, calcul una capacitat per a sis-cents metres cúbics. El dipòsit té forma rectangular i està dividit en dues parts iguals per un mur en el qual hi ha oberts quatre arcs; dit mur va permetre cobrir el dipòsit amb una embigada d'obra. El subministrament d'aigua es realitzava mitjançant una síquia d'obra que recolliria l'aigua d'escorrentia que baixava de la muntanya. Aquesta tècnica d'obtenció de recursos hídrics era molt emprada tant a la zona de muntanya com a dins les poblacions on els interessats aprofitaven l'aigua de pluja que baixava per les cunetes per a desviar-la cap a un dipòsit subterrani. 

Segons les opinions recollides, que em semblen del tot encertades, dit dipòsit es va fer per subministrar aigua de rec als jardins de Can March, situats a uns cent  metres de distància. El moment de la seva construcció seria la dècada dels seixanta quan Bartomeu March va encarregar a Rusell Page, un prestigiós paisatgista, que enjardinés tots els voltants del palau; un espai on predomina la gespa però amb molts racons diferents amb safareigs, parterres i plantes amb flors; per a mantenir dit jardí es necessitava molta d'aigua, per la qual cosa seria el moment oportú per a construir dit dipòsit”.