Capdepera 1933, Cooperativa / 1942, Establiments





 
 Antoni Flaquer “Coix”

 

  La Cooperativa de Capdepera va néixer per a la defensa i gestió dels interessos econòmics i professionals dels agricultors i veïnats de la vila. Societat limitada, amb domicili social al carrer Ponent, 12 (ara carrer Nou). El seu objecte era el d'adquirir i distribuir als associats instruments, màquines, adobs, articles d’alimentació, calçat i vestit; vendre, tambè, productes agrícoles, ramaders i industrials dels socis; establir i adquirir tafones, trulls, molins i fàbriques per al millorament dels interessos dels associats, així com, també, locals i finques que fossin necessaris per al seu desenvolupament.


Magatzem agrícola de s'Alzinar en temps de neu, de la Germandat de llauradors i ramaders i altra gent del camp.

Eren també objecte de la Cooperativa la compra de matèria primera per a obra de pauma i la venda d'aquesta obra elaborada per socis, així com realitzar, afavorir o intervenir tota classe d’operacions de crèdit, creant o fomentant institucions de mutualitat i assegurança de ramaderia.


Anuari 1942

El nombre de socis no podia ser inferior a 10. La societat es regia mitjançant estatuts, i cada soci estava obligat a aportar una acció nominativa de 25 pessetes. Al finalitzar l’exercici es faria el repartiment del 50% del benefici anual entre els associats, proporcional a la quantia de les operacions que cadascú hagués realitzat a la Societat. L’altra 50% es destinaria a fons de reserva.


1942. Anuari comercial (pàgina 2)

A data del 9 de setembre de 1933 s’aprovà el reglament d’aquesta Cooperativa gabellina, que dirigien Antoni Femenies, Antoni Vaquer, Bartomeu Massanet, Miquel Alzina, Joan Rigo, Antoni Garcia, Joan Ferrer i Pep Servera.


1942. Anuari comercial (pàgina 1)

Les imatges de l'Anuari 1942 que s’inclouen detallen la demografia i altres dades de Capdepera, tal volta d’interès, així com els establiments  comercials existents en aquella època, que aportam per la curiositat que ens han deparat i per a coneixement dels nostres lectors.


Antoni Flaquer “Coix”