Sembla ser que l’actual president de la Tercera Edat “Ca Nostra” de Capdepera ho vol deixar, a partir del maig, en que acaben el  seus 4 anys com a mandatari. Ell ho pregona per tot arreu, per activa i passiva, malgrat no hi hagi ningú que s’ho cregui.

 I ningú no el pot creure per què, fins que no hagi complit amb l’encàrrec que li va fer el senyor batle de vendre la casa de “Ca’n Tasà”, ell, l’actual president, no es pot moure del seu seient, malgrat algú s’ho vulgui remoure.

 Però, per si de cas, amb motiu del fogueró de Sant Antoni, dues regidores del equip de govern de l` Ajuntament, acompanyades de dos dimonis  - diuen que dintre un d’ells s’amagava un altre regidor, per tant serien 3  els regidors -, es reuniren amb Joan Terrassa “Mecu”, antic president de “Ca Nostra”, a la plaça de la Constitució, (amb llum de fogueró i taquígrafs)  no es sap molt bé amb quines sanes intencions.

Voldrà repetir en Joan?.


 PEP, ( Fotògraf indiscret) i MARIA