Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran
Biel Bernat substitueix Pep Navarro a la presidència de "Sol Naixent"

Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme” 

  Josep Maria Navarro Lop va decidir, després de set anys al timó de “Sol Naixent”, fer-se cap a un costat i deixar que una altra persona ocupàs el seu seient. Aquest no fou altre que Gabriel Bernat Forteza, que posà una primera condició per poder acceptar el càrrec, i va ser que tots i cadascun dels directius d'aleshores havien de romandre al seu lloc, i al seu costat. I havia de ser així fins a arribar, al cap de tres mesos, a la celebració de l’assemblea general ordinària. Es posa seriosament en marxa l’actualització del llibre d’actes i del llistat d’associats, documents aquests que són requerits pel Consell, la Federació i l’Ajuntament, organismes que han de segellar-los com a visat que els legalitza.


Gabriel Bernat Forteza, persident.

Biel Bernat nomena com a vicepresident n'Andreu Gutiérrez Lliteres; secretari, Jesús Espallargas; vicesecretari, Pere Vaquer Flaquer; tresorer, Antoni Nebot Llinàs, i vicetresorer, Pedro Cabrero Serrano. Els vocals de la junta són Antònia Fuster Picó, Isabel Gallardo Pajuelo, Carme Garcia Moreno, Jaume Gelabert Vaquer, Maria Cruz Martín Fulgencio, Bartomeu Riera Sansó, Josefina Romero Iniesta i Maria Sancho Riera. Resulta curiosa, si més no, la dada llegida al llibre d’actes, pel que fa a la junta del 30 de novembre de 2012, en què se sol·licita per part d’un directiu la instal·lació d’un sistema de calefacció per al local social, petició que és contestada pel president amb un lacònic demà!, simplement.


El president Bernat Nadal i  Renate de Bonnín fan festa 

Per a la “torrada” del “fogueró” de Sant Sebastià a Cala Rajada, Bartomeu Garau "Bolló" regala una partida de llonganissa de la seva matança particular, mentre que “Ca’s Conill” aporta panxeta i botifarrons, viandes a deglutir en la “nit bruixa”. Es contracta amb una companyía d’assegurances una pòlissa que cobreix el risc de continent i contingut, a més de la responsabilitat civil, per import de 324,15 €, decisió presa per la junta que n'estranya més d’un, per com l’Ajuntament acostuma a fer-se càrrec de la quantia dels sinistres en els edificis municipals.


Sol Naixent. Gimnàstica

Les sortides de cap de setmana a llocs i hotels de l’illa han deixat de tenir rendibilitat per al Club, per la qual cosa resten en suspens. Cada primer dijous de mes s’efectuarà una excursió, en la qual el Club cooperarà amb una panada mallorquina i una botella d’aigua. El Consell informa que facilitarà la posada en marxa del “nordic-walking”, aportant els estris necessaris per a aquestes caminades, a més de futures excursions per la serra de Tramuntana.


Sol naixent, dinar del club

El tresorer Antoni Nebot facilita el saldo de final de 2012 a favor de l’associació, el qual totalitza 21.608,87 €. S’acorda prendre part a la fira de la Llampuga els dies 11,12 i 13 d’octubre, si bé, abans, s’hauran assegut tots els socis, monitors, col·laboradors i autoritats, peus davall taula, al restaurant Son Sant Martí, a Santa Margalida, on es desplaçaran en autobús o per mitjans propis, el 6 d’octubre. Fou aquell un mes prolífic en festes i menjues, ja que, arribades “les Verges”, el dia 21, es reuniren per gaudir dels típics bunyols.


Sol Naixent. Ballant

S’espera que la Coral – que ja no es denomina “Sol Naixent”, sinó “Cala Rajada” – col·labori amb el seu repertori de cançons, posat que els  integrants cantaires  utilitzen els salons del Club per als assaigs sense voler ser de “Sol Naixent”. I això malgrat haver utilitzat el nom de l’associació a les paperetes del sorteig de la loteria de Nadal, un fet que fou considerat de molt mal gust tant pels directius com per la immensa majoria d’afiliats.

L’Ajuntament pren cartes en aquest assumpte. D’això en parlarem al pròxim capítol.