Capítols 32


Molta activitat després dels canvis directius
  

  Després del bienni al qual ens referíem e l'anterior capítol, presidit per Miquel Alzina Nebot, aquest va considerar que havia de presentar la renúncia al càrrec de president i ho va fer un poc a corre-cuita, adduint motius professionals i personals. Més endavant, Alzina fou elegit president de la Coral Gabellina.

El fet de dimitir Alzina al capdavant de “Ca Nostra”  va propiciar al seu segon d'a bord, el vicepresident Joan Terrasa Melis, el pas a primer terme en el comandament de la nau de la Tercera Edat gabellina, amarrant les regnes de la Junta Directiva. A aquesta s'hi s’incorporaren Miquel Vaquer Flaquer, Catalina Genestra, Rafel Vives Sansó, Pedro Reche Navarro, Antonio Antolín Mañas, Carmen Ortuño i Manuel Barba Escobar, que havien ingressat a la directiva en substitució d’alguns membres que ja havien complit el temps de militància i no volgueren continuar. A l’assemblea presidida per la regidora d’Assumptes Socials, Ivon Renaud, en representació del Batle, la nova directiva prengué possessió.

La regidora Ivon Renaud donant possessió a la nova Junta Directiva

Les activitats socioculturals de bingo, tai-txi, gimnàstica, ball de saló, manualitats i, sobre tot, excursions arreu de la geografia illenca i caps de setmana a hotels, es revitalitzaren i oferiren una dinàmica activa a l’associació de persones majors de Capdepera, que va assolir els 400 associats i un saldo total en els comptes corrents subscrits a diferents entitat bancàries de 32.467,20€. Les subvencions provinents del Consell Insular i de l'Ajuntament de Capdepera coadjuvaren perquè les arques de l’associació presentassin les esmentades existències. ” El dia que jo me'n vagi del capdavant d’aquest Club esper deixar-hi els mateixos doblers que hi he trobat”,  emfatitzava Terrasa davant els nombrosos afiliats.

La junta integrada per Joan Terrasa, Margalida Tous, Pere Melis, Bàrbara Flaquer, Antònia Cursach, Miquel Alzina, Miquel Terrasa, Vicenç Garau, Antoni Moll i Catalina Moyà havia pres, a data del 4 de desembre de 2009,  l’acord que el preu que havia d’estipular-se, en cas de venda, de la casa donada a “Ca Nostra” per Joan Moyà “Tasà”, fos de 120.000€.  I tots ells hi estigueren conformes.


Edifici Ca'n Tasà

En un altre ordre de coses, cal anotar que el 29 de desembre, en junta ordinària, es proposà redactar unes normes perquè la Coral cantàs als funerals dels associats que passassin a millor vida. L'opinió majoritària fou la de cantar els temes de difunts únicament en el moment de passar la gent a donar el condol als familiars.  S’organitzà una xocolatada, el 3 de gener, amb 21 litres de llet i 14 pastilles de xocolata “Valor”.

El fogueró de Sant Antoni tingué un èxit aclaparador. Hi assistiren regidors i regidores de l'Ajuntament, organisme que facilità un centenar de cadires i tres llargues taules, torcaboques i tassons. L’associació convidà els assistents. Havien preparat 24 pans (12 de blancs i 12 de “morenus”), 20 quilos de sobrassada, 15 de botifarrons, 10 de panxeta i 50 botelles de vi. Així i tot, encara pogueren contemplar com, malgrat el que hem dit, alguns afiliats al Club dugueren, pel seu compte, pa-sarró amb tots els condiments i torraren als calius del “fogueró”.


Regidores, president i dimonis per Sant Antoni

L’entitat bancària CAM promogué un curs d’informàtica per a la Tercera Edat, que tengué gran ressò i al qual s’inscrigueren, també, associats de “Sol Naixent” de Cala Rajada.


Informàtica per a la Tercera Edat

De bell nou, l’hotel Font de Sa Cala va reunir en un dinar els clubs de Tercera Edat del municipi – diada de companyonia – en què participaren 360 persones, amb ball amenitzat pel grup musical “Amanacer”. Tresoreria donà compte que el dinar va costar 5.040€, import que suposam – ja que l’acta de l’acord de pagament no ho aclareix – compartiren ambdues associacions.Joan Moyà Massanet "Tasà" i Climent Terrassa Flaquer.

S'anuncia el nom dels socis d’ambdós sexes que rebran l’homenatge: Francisca Escales, Magdalena Sansó, Teresa Guiscafré, Rosa Ramos, Bàrbara Guiscafré i Climent Terrasa.