Yasmín Ferrer, Joan Cabalgante i Paco Galian presenten i dirigeixen aquest podcast dedicat a la poesia local, propera i universal.