Ara sa gent fa esport,
diuen per estar millor,
i mos menjam es segó
que abans dàvem en es porc.
2
Fa temps mejàvem pa blanc,

sa farina ben cernuda,
però en aquest món tot muda,
aigua i terra torna fang.
 
        7
       Altra temps a una fadrina

       la feien tornar vermella,
       ses paraules que li deie
       s'estimat que ella volia. 
3
Devers l'any quaranta-quatre

en mejàrem de segò,
ordi, blat d'indi i patata,
es pobres, però es rics no.

       8
       Ja ningú està empegueït,

       de tot tenim per sa pantalla,
       res deixam pasar per malla,
       tant legal com prohibit.
 

4
Ara menjam refinat,

per no espenyar-nos ses dents,
però deixau passar es temps,
menjarem faves i blat
cultivats nomès amb fems.
         9
       Si el món segueix com ara,

       s'home embruta i destrueix
       lo que toca i poseeix
       i tot canvia de cara.

5
Es meus ulls ja no ho veuran,

però si ho veuran es joves;
es temps que ve tendrán
uns es caps, altres ses coes.

         10
       Haurem de comprar un bitllet

       per anar a viure a sa lluna,
       a Mart, o per ventura
       a un altre món més llunyet.

6
Canviaran moltes coses,

ja n'hi ha que han canviat
i com més amunt et poses
si caus és més fort s'esclat.