A Maria i Gori, amb motiu de la conferència

"Llegir l'Esperança" (28/12/07)

 

ESPERANÇA 2007

Avui tots som Esperança,
Esperança d'escoltar,
Esperança per aprendre,
per conèixer i estimar.
L'Esperança és la mare
d'aquest poble gabellí,
al voltant seu feim gavella
i mos sentim més units.
Esperança avui mos dóna
que mos volgueu explicar
de com llegir l'Esperança
i les gràcies vos vull dar.
Que Esperança tengueu sempre,
de tot bon cor vos desig,
que mentre hi hagi Espernaça
hi haurà bons gabellins.

                 JOANA COLOM