EN COS DE CAMISA

 Encara gaudim del

fracàs de Kioto

i ja ens preparen

l'acudit de Bali.

Que no decaigui l'espectacle!