Dissabte 4 de gener a les 18h al Poliesportiu


Fregam el milió de visites!!!! La Xina hi te a veure.

943.888 visites, una mitja diària de 2.586. Hem tengut, gairebé, 200.000 visites més que el 2018; 500 visites diàries més.Reivindicació i festa a la Nit de la Cultura 2019Dissabte 28 i Diumenge 29 a les 19 h: 

L'Alei-alei ha passat,

hi ha hagut una gentada,

nins i grans hem disfrutat,

ha estat una passada.

Cala Rajada: 18h
Capdepera: 20h


Pels comerços, bars i restaurants: els dimarts 24 i 31 de desembre s’avança la recollida de la fracció rebuig i envasos. L’horari per treure aquestes fraccions únicament aquests dos dies serà abans de les 14h.

Pels habitatges de la zona porta a porta: els dimarts 24 i 31 de desembre s’avança la recollida de la fracció envasos. L’horari per treure aquesta fracció únicament aquest dos dies serà abans de les 14h.
L’Ajuntament de Capdepera informa que aquelles persones que vulguin arena per muntar un fogueró per Sant Antoni (Capdepera i Cala Rajada), han de fer una instància a l’Ajuntament aportant l’adreça i un croquis d’on es vol fer el fogueró.

El termini per formalitzar la sol·licitud és del 2 al 10 de gener fins a les 13h. Finalitzat aquest termini no es deixarà registrar cap més sol·licitud atès que aquest any les festes de Sant Antoni de Capdepera i de Cala Rajada seran seguides (dia 16 i 17 de gener a Capdepera i dia 18 i 19 de gener a Cala Rajada).Amb una gran oferta participativa:

Subcategories