L'Ajuntament recorda l'existència del Servei domiciliari de recollida de trastos i poda de jardí GRATUÏT

 

Si vos voleu desprendre de mobles, electrodomèstics o qualsevol altre objecte voluminós o de residus del jardí podeu:

Utilitzar el Servei de recollida gratuïta a domicili de mobles i objectes voluminosos i residus del jardí, telefonant al 900104498. Recordam que s'ha de telefonar abans de treure els residus.

Portar-los directament a la deixalleria municipal situada en el polígon industrial. No els tireu al costat dels contenidors.

Horari de la deixalleria:

Dilluns a dissabte - de 7 a 19 h.

Diumenge - de 9 a 14 h.