Excusió al Campament dels Soldats pels Establits.  31/Octubres/2015