Teranyines a la plaça

Dimarts, 22 de setembre a les 17'30 h.

Biblioteca de Cala Rajada (Centre Cap Vermell)Tormam amb el nou curs amb les activiats de dinamització a la lectura:

Arqui Tectives presenta: Teranyines a la plaça 
activitat per a nins de 0 a 100 anys

El poble com a lloc de joc i relació. Amb rodets de llana transformarem un racó de la plaça i veurem les ganes que tenim de seguir sent petits.