SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 83AG/15

DATA: DIMECRES, dia 10/JUNY/ 2015.

HORA: 13:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 

ACTA ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA PLE SESSIÓ 04.06.15.

II.- APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL SESSIÓ 5.06.15.

III.-  APROVACIÓ ACTA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EMPRESA PÚBLICA CAPDEPERA S.XXI,SAU, SESSIÓ 5.06.15.

IV.- APROVACIÓ ACTES COMISSIONS INFORMATIVES:

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, GENT GRANT, HABITATGE I IMMIGRACIÓ SESSIÓ 7.04.15
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES PLENARIS SESSIÓ 28.05.15.
- COMISSIONS INFORMATIVES DE MEDI AMBIENT, SESSIONS 4.05.15 I 5.05.15.
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, SESSIÓ 27.04.15   

V.-  APROVACIÓ ACTA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES EMPRESA PÚBLICA CAPDEPERA S.XXI,SAU, SESSIÓ 13.06.14.

 
Capdepera, 5 de juny de 2015.


El Batle en funcions,
Rafel Fenández Mallol.