Biblioteca de Cala Rajada, 21 d'abril 2015, a  les 18 hores