Dijous, 9 d'octubre
a les 19 i 19,30h

respectivament