WAITING ROOM
d'Arnau Serra

Centre Jove

Teatre de Capdepera, 
 3 i 4 de maig a les 20 hores