Convocats dos Plenaris Extraordinaris per al proper dimarts, 29 de juny

La regeneració de l'abocador de Son Terrassa i el projecte i execució del Centre Cap Vermell seran els punts a debatreSESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

 

EXP. NÚM: 124AG/10

DATA: DIMARTS, dia 29/JUNY/ 2010.

HORA: 08:30h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(01.06.10).

 

II.- EXP NÚM. 73AG/09: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAMENT I 

REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL MUNICIPI

DE CAPDEPERA. PRÒRROGA

 

------------------------------------- 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

 

EXP. NÚM: 125AG/10

DATA: DIMARTS, dia 29/JUNY/ 2010.

HORA: 09:00h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA

 I.- EXP 82AG/06: PROJECTE CENTRE MULTIUSOS I D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES.

 

II.- EXP 254AG/06: CONTRACTACIÓ OBRES CENTRE MULTIUSOS I D’ACTIVITATS TURÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES.


Capdepera, 24 de juny de 2010.

El Batle,
José A. Gallego Méndez