Sobre la manifestació de divendres


La coalició PSM-Entesa de Capdepera i Cala Rajada ja ha manifestat en diverses ocasions la necessitat que es duguin a terme diverses intervencions a la platja de Cala Agulla per a millorar el seu estat i aspecte, com ara la regeneració d’arena. Però entenem que aquesta regeneració no es pot fer de qualsevol manera, sinó que s’ha de dur a terme amb les majors garanties i controls per tal que els valors naturals i els ecosistemes de la zona no es vegin afectats, i a més ha d’anar acompanyada d’altres actuacions, poc més o manco les que recomana la Comissió Balear de Medi Ambient, com per exemple captadors en forma de barrera, malles per a restablir els talussos a les dunes, revegetació amb plantes autòctones, estudi d’altres sistemes de retenció de l’arena (malles de retenció submergides…), projecció d’accessos únics  a la platja, control d’aquelles activitats més agressives amb l’entorn, etc…

Tot i aquest suport a la regeneració, la nostra coalició, com a entitat política, no assistirà a la manifestació convocada per a divendres, per diversos motius, però principalment perquè entenem, com ja han expressat alguns veïns al llarg d’aquests dies, que l’esdeveniment no farà més que “popularitzar” el mal estat de la platja, tant a l’àmbit de les Illes Balears com a l’àmbit dels mercats emissors, com l’alemany, circumstància que pot ser més perjudicial que no positiva, no només per a la zona de la mateixa platja sinó per a tot el nucli turístic de Cala Rajada.

Per altra costat, entenem que tant l’Ajuntament com el Govern de les Illes Balears han fet tot el que ha estat en les seves mans perquè aquesta regeneració es realitzàs de forma urgent; de fet les conselleries de Turisme i Medi Ambient han facilitat tots els tràmits i han enllestit el projecte i els informes pertinents en un temps rècord.

Per tant, tota vegada que la decisió final està en mans del Govern espanyol, sense descartar que fins i tot la Unió Europea hi hagi de dir la seva, creim que la mesura més eficient i assenyada segueix essent la pressió política de les institucions balears cap a les Administracions estatals i europees, de les quals ara en depèn tot, pressió que ha de seguir essent ferma i continuada, com fins ara. Però, com ja hem dit, consideram que, en plena temporada turística, la repercussió mediàtica que la manifestació tendrà fora de Mallorca no farà més que aixecar l’alarma entre aquells possibles visitants del nostre municipi.

En qualsevol cas, les persones que formen part de la coalició PSM-Entesa tenen tota la llibertat per a assistir-hi a títol individual, com no podría ser d’altra forma.