Nota de premsa d'Es Grup 
Obres C/. PRINCIPAL   Es Grup denuncia la manca de previsió i de seguiment de l’equip de govern envers les obres d’accés a la futura escoleta de Capdepera.

  Pel que hem pogut constatar, no s’ha previst l’evacuació de les aigues pluvials que a hores d’ara, s’ha previst que desemboquin a les finques colindants de titularitat privada. Després de l’asfaltament del carrer, tota l’aigua de pluja és conduida cap a una finca colindant sense que s’hagui previst la evacuació cap a la xarxa de pluvials de la resta de vila rotja. “No entenem aquesta manera de fer feina de l’equip de govern, a correcuita, sense cap tipus de previsió. El subsanament d’aquestes deficiències costarà molts dobbers al poble”, afirma el portaveu de Es Grup, Mateu Melis.