PLA E:

O el mateix, invent del govern estatal (PSOE) per pal•liar la crisi econòmica
Per començar, entenc que el govern central prengués mesures per reconduir la situació actual de la borsa de treball al país. Va arribar tard, quan la crisi ja era massa evident i  se tenia que veure alguna decisió política envers l’assumpte. Mesura fàcil i bona de prendre. “Fem obra pública ja que la privada no se reactiva”. Fins aquí, ho entenc, malgrat tengui les meves dubtes de sí el  rati doblers invertits / llocs de feina creats sigui l’esperat i si hagués estat més convenient invertir tots aquest doblers en sanejar institucions (fent-se càrrec dels passius i permetent, per tant, tornar a generar-ne) i empreses per tal de no provocar la destrucció de llocs de feina, (aplaçant els pagaments a la seg. Social, d’impostos com l’IVA, concedint crèdits blans, etc…), el que hagués dut també  a la reactivació del mercat de treball. Encertat o no, alguna cosa havia de fer el govern central. Però el que ja no estic d’acord és que el pla E se’ns el carregui a partir d’enguany als ajuntaments. Al nostre ajuntament, Capdepera, la participació en els tributs de l’Estat (el que teòricament ens pertoca a cada municipi segons població), ha caigut un 20 %, que en números absoluts son 450.000’-€, quasi res.El que queda clar, i cap govern nacional mai ho diu (per ser just, he de mencionar també l’exempció de l’IAE de l’època del PP), és que les mesures que prenen de manera extraordinària les paga el poble, però amés, se’ls carrega a la administració mes propera als ciutadans, com son els ajuntaments. Després, ens venen amb discursos de que son partits municipalistes, que els ajuntaments son els que viuen els problemes de primera mà, i que si governen, els ajudaran. Com? Ofegant-los econòmicament? Idò sí. Els dos grans partits polítics nacionals quan han governat han carregat a les arques municipals les promeses polítiques i/o els problemes econòmics, com si cada administració no tingués els seus. Tota aquesta despesa del pla E, que la anirem pagant a poc a poc, minvarà encara més la maniobrabilitat dels municipis, que, futuriblement, tindran que adoptar mesures impopulars i fermes per fer front a les competències municipals.

Mateu Melis i Tous
Regidor de Es Grup a l’ajuntament de Capdepera.