" ... cal, més que mai, la implicació i la mobilització de tota la ciutadania i, especialment, de la societat civil organitzada ..."
   La nostra llengua i la nostra cultura afrontaran, durant els propers anys, reptes dels quals dependrà la nostra supervivència com a pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera:

   a. La plena integració de la immigració
   b. La consolidació d’un model escolar propi
   c. L’avanç dels mitjans de comunicació en català
   d. L’entrada de la nostra llengua a les noves tecnologies de la informació
   e. El creixement de les indústries culturals en català
   f. La normalització lingüística del món laboral

   Per a impulsar aquests objectius de futur cal, més que mai, la implicació i la mobilització de tota la ciutadania i, especialment, de la societat civil organitzada a les diferents illes, poble a poble i barri a barri.
   Com a entitats integrants d’aquesta societat civil feim una crida a tots els ciutadans, a totes les institucions i a tot el moviment associatiu de les Illes Balears a promoure la llengua i la cultura pròpies. A més, ens comprometem, a partir d’ara, a fer feina conjuntament a favor de les senyes d’identitat que identifiquen i uneixen les diferents illes de l’arxipèlag. Amb aquesta finalitat, subscrivim aquesta declaració d’intencions i ens constituïm formalment com a Xarxa Territorial per la Llengua, la Cultura i el País.

Signat:
Obra Cultural Balear de Formentera, Comissió de Festes de Santa Maria, Institut d’Estudis Eivissencs, Associació 8 d’Agost, Institut Menorquí d’Estudis, Acció Cultural de Menorca, Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua

Maó, dissabte, 19 de desembre de 2009