La Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament inclou com a principal novetat la possibilitat de cobrar un recàrrec als usuaris que paguin amb targeta de crèdit.
   Aquesta normativa, l'entrada en vigor de la qual es preveu per a la primera setmana de gener de 2010, estableix que els comerços puguin cobrar als clients la comissió que els exigeixen les entitats bancàries.

   Els comerços de Capdepera no fan comptes, de moment, aplicar aquest recàrrec.


   A Espanya, se situa entre un 0,9% i un 1%, davant el 0,3%-0,4% que es cobra de mitja en la Unió Europea. Encara que per part de les associacions de comerciants s'ha indicat que no es repercutirà, tampoc és descartable que hi pugui haver alguna sorpresa en acudir a algun comerç en les pròximes rebaixes.
INCREMENT DE FRAUS AMB TARGETES A TRAVES D'INTERNET


  Algun mitjà de comunicació ha alertat en dies passats que per part de les forces de seguretat de l'Estat s'ha detectat un increment de les denúncies per operacions fraudulentes realitzades a través d'Internet utilitzant la numeració de les targetes.

   Tenint en compte, d'una banda, la coincidència entre l'increment de les esmentades denúncies de fraus amb el robatori de dades comès a Espanya i conegut el passat novembre, cosa que ha obligat a cancel·lar les targetes de 100.000 usuaris de targetes de països Europeus, així com, d'altra banda, l'ocultació per les entitats financeres durant diversos anys, a finals dels 90, dels problemes de seguretat que tenien les targetes amb banda magnètica que permetien la seva duplicació, entenem imprescindible que per part de les patronals bancàries es confirmi públicament que no han estat afectades per l'esmentat robatori de dades les targetes de titulars espanyols.

   En aquests casos, s'ha d'assenyalar que l'article 31 de la Llei 16/2009 estableix de manera expressa l'obligació de les entitats d'anul·lar aquests càrrecs tan aviat com el client els reclami, sense que, tal com preveu l'article 30 de la mateixa Llei, puguin excusar-se que consta l'operació en els seus registres.

   Article 31. Responsabilitat del proveïdor de serveis de pagament en cas d'operacions de pagament no autoritzades.
   Sense perjudici del disposat a l'article 29 de la present Llei, i de les indemnitzacions per danys i perjudicis a les quals hi pogués haver lloc conforme a la normativa aplicable al contracte celebrat entre l'ordenant i el seu proveïdor de serveis de pagament, en cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant li tornarà tot seguit l'import de l'operació no autoritzada i, en el seu cas, restablirà en el compte de pagament en el qual s'hagi degut l'esmentat import l'estat que hauria existit de no haver-se efectuat l'operació de pagament no autoritzada.