Presentació actes de les "Jornades del tractat de Capdepera" la  SOCIETAT ARQUEOLOGICA LUL.LIANA

27 d'octubre de 2009
Societat Arqueològica Lul·liana
c/ Monti-sion, 9.  Palma

Asunto: Presentació actes SOCIETAT ARQUEOLOGICA LUL.LIANA


Benvolgut Srs.:
   Volem comunicarlis que el proper 27 d'octubre es presentaran les actes de les Jornades a la SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL.LIANA.
   Esperam la seva asistència.
   Pregam facin difussió d'aquest acte. 

Salutacions
Arxiu Municipal de Capdepera