SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

6/10/2009


SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 223AG/09
DATA: DIMARTS, dia 6/OCTUBRE/2009.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 25/09/2009.
 

II.- EXP NÚM. 47MA/2008: PROJECTE RECUPERACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE CALA AGULLA.

III.- EXP NÚM. 222AG/2009: MOCIÓ EU-EV: DEFENSA DEL PROJECTE TREN-TRAM I LA PETICIÓ AL GOVERN BALEAR DE LA NECESSITAT URGENT QUE EL TREN ARRIBI ALS MUNICIPIS DEL CAP DE LLEVANT.

IV.- NOMENAMENT REPRESENTANT A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SA NOSTRA COM A CONSELLER/A GENERAL.

V.- DECRETS I RESOLUCIONS.
 
VI.- PRECS I PREGUNTES.Capdepera, 1 d’octubre de 2009.
El Batle,

Bartomeu Alzina Sureda