Aquest mes de juny s'han fet entrega dels diplomes que acrediten els centres premiats en la convocatòria dels Premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 2023, que es convoquen cada 2 anys. La classificació dels centres premiats en aquesta convocatòria va ser la següent: En la categoria global: Primer premi, per al centre públic IES Sant Agustí (Eivissa). Segon premi, per al centres públic IES Sa Colomina (Eivissa). Tercer premi ex aequo, per al centres públics IES Capdepera (Mallorca) i EI Es Fameliar (Eivissa). I en la categoria específica: Primer premi, per al centre públic IES Capdepera (Mallorca). Segon premi, per al centre públic IES Algarb (Eivissa). Tercer premi, per al centre públic CIFP Juníper Serra (Mallorca).
El projecte del Departament de Medi Ambient de l'IES Capdepera fou en col·laboració amb el Parc de Llevant i l'associació Art de la Pauma que impartiren diversos tallers de llata als grups d'ESO, portaren models i l'alumnat va fer punts de llibre. També hi hagué una introducció teòrica de Catalina Piris i Llorenç Vicens.Aquest programa de Centres medioambientals es basa en la integració de l’educació ambiental al centre educatiu donant suport a les accions ambientals a favor de la cura del planeta i fomentant la implicació de la comunitat educativa per tal d’aconseguir un major impacte en el conjunt de la societat. El Programa de Centres Ecoambientals fa èmfasi en el treball conjunt vers la sostenibilitat fomentant la feina de la conservació del medi i la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic, l’aprofitament respectuós dels recursos naturals i el consum responsable. Des d’aquest punt de vista i tot entenent que els centres educatius són la base de la societat futura, el programa s’organitza segons els eixos temàtics següents:
1. Agroecologia escolar.
2. Aigua.
3. Alimentació.
4. Atmosfera.
5. Biodiversitat.
6. Canvi climàtic.
7. Consum.
8. Contaminació acústica.
9. Energia.
10. Mobilitat.
11. Residus i economia circular
12. Sostenibilitat i ODS (convivència, edificis sostenibles, espais públics, ordenació del territori, …)Cada centre educatiu selecciona l’eix o eixos amb els quals té previst treballar tenint present la seva transversalitat. Els centres educatius que s’inicien en el programa han de seleccionar almenys un dels tres eixos següents (aigua, energia, residus i economia circular) i fer-ne una auditoria en el centre educatiu al llarg dels dos primers cursos escolars de participació en el Programa.

L’objectiu del programa és impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres educatius de les Illes Balears. La proposta implica donar suport als centres per dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els currículums i plans d’estudi propis. La iniciativa ambiental es presenta a principi de curs i es concreta un pla d’acció per assolir els objectius que han decidit treballar. Enguany, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha reconegut 54 centres educatius d’arreu de les Illes Balears amb el guardó, i ha entregat 76 certificats de participaciól'IES Capdepera ha estat distingit amb el guardó de Centre Ecoambiental. L'Institut dona les gràcies a l'Art de la pauma i al parc per la seva implicació en el projecte i dedicació incondicional. Aquest estiu s'ha presentat el projecte a una trobada de docents a Segovia.

També esmentar que la setmana pasada se celebrà a la UIB l’acte de lliurament de premis del curs 2023-24 i el nostre institut hi fou present ja que reberen el seu guardó en Sixto Jiménez i na Romy Noel Grabowski, guanyadors del microvídeo del concurs “Pensa en circular”, acompanyats de la seva professora Aina Capó. De na Carme Triay com a guanyadora de les Olimpíades de llatí i grec ja ho publicàrem.  A tots ells, l'enhorabona!!!!