El Claustre de professors i el personal no docent de l’IES Capdepera vol mostrar el seu suport al nostre Policia tutor per la seva tasca, dedicació i implicació en la vida del centre.