Per primera vegada superam el milió de visites amb un augment del 32,5%. Tot té una explicació:
1.137.378 visites! Un any rècord i per al record! Hem passat de 860.946 a 1.137.378 de visites. Un increment desmesurat tot i la llarga, dura i polèmiques campanyes electorals. Un èxit que té una explicació

Fa quinze anys que a l'inici d'any vos presentam unes estadístiques de l'abast d'aquesta web i les nostres xarxes socials. Sense embulls, i, de vegades, sense tenir una explicació a tot. Aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens satisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, primer de tot facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu comparar i treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Cap Vermell 2018, en xifres

Cap Vermell 2019, en xifres

Cap Vermell 2020, en xifres

Cap Vermell 2021, en xifres

Cap Vermell 2022, en xifres

En primer lloc dir que hem batut rècords, mai com enguany! ens hem sortit de la taula... El dissabte de sant Antoni més de 61.000 visites...I en els moments d'èxit, prudència:

L'any passat explicàrem que tenguérem una setmana d'invasió des d'Iowa (USA): indexat de pàgines d'un nou cercador remot? tal volta. Eren 121.000 visites. Enguany, des dels Estats Units, Iowa i Virginia en concret, hem tingut més de 370.000 visites. És de suposar que estam a tots els cercadors del món. 
Dues dades que volem destacar: 

1.- Tornam a l'ordinador. Si l'any passat passarem altra vegada a l'ordinador en una proporció 65-35%, enguany la diferència s'ha incrementat fins arribar al 79-21%2.- Temps d'estada a la web de Cap Vermell: el temps de navegació a la web ha baixat de 2,14" de mitja  al minut i 39 segons. Els lectors, cada vegada reparteixen el seu temps amb una oferta més ampla i, en visitar-nos, ens dediquen menys temps. Tot i això la fidelitat es manté i va en augment.Més dades: 

- 33271
 articles publicats. Molta gent ens consulta per l'històric d'articles de que disposam. Actualment som l'arxiu digital més important dels darrers 15 anys a Capdepera. Seguim amb un inalterable ritme de més de 2.100 articles publicats a l'any o el que és el mateix, 5,6 articles cada dia. 

La biblioteca digital de Cap Vermell és una font de consulta cada vegada més important a Capdepera. El 2023 ha tengut més de 6000 visites als més de 70 dossiers.


- Creixem amb les xarxes socials. Al facebook superam els 5.000 seguidors amb un creixement de més del 10% i a més, altres canals d'aquesta xarxa, habitualment enllacen els nostres continguts donant-los més visibilitat. Les estadístiques de facebook són setmana a setmana, i en moltes ocasions hem superat les 100.000 visites al mes, sense tenir cap contingut promocionat o d'aquests que es paga per arribar a uns segments de població. 

Al  facebook hem passat de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018
3.017 seguidors de l'any 2019 
3.617 seguidors de l'any 2020
4.433 seguidors de l'any 2021
4.597 seguidors de l'any 2022
5.061 seguidors de l'any 2023 (sempre dades de final d'any)

Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant i de forma molt estable la presència femenina. Sols un punt de diferència. L'escassa presència al sector més jove de 18-24 anys (dada habitual de facebook) es veu alterada per un canvi de tendència on els menors de 50 anys són majoria i detectam un rejoveniment dels seguidors. 


Respecte del canal de You Tube, assolim la xifra de 1.353 seguidors, 58 més que l'any passat, amb més de 90.000 visualitzacions a l'any tot i que és una plataforma de recolzament de notícies.Hem penjat 120 vídeos arribant a una videoteca disponible en xarxa de més de 2.260. També el major arxiu gràfic de Capdepera.

En aquesta xarxa social la població que ens segueix és majoritàriament menor de 40 anys. Es va rejovenint.

Pel que fa a twitter o a instagram disposam de compte obert amb publicacions irregulars. Així a twitter tenim 401 seguidors i a instagram 1353 seguidors.


Un any més continuam sent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. En breu actualitzarem de bell nou la web que ens permeti fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. 

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2024 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina i de vostre suport.

Moltes gràcies.