Preocupació al Club “Sol Naixent” per les manifestacions del president del Club “Ca Nostra”Els comentaris i rumors que, en el transcórrer de les darreres setmanes, han copsat l’actualitat dels col·lectius de la Gent major del municipi, traduïts aquests en realitat, segons les recents manifestacions del president de l’Associació “Ca Nostra”  de Capdepera, Pere Llabata, referides a una possible clausura d’aquest Club, a causa d'haver finalitzat el període de vigència de la Junta Directiva que Llabata ha presidit al llarg de 8 anys i enfront del que, per ara, sembla no comptar amb un relleu d’associats que vulguin fer-se càrrec de l’entitat, ens indueix a nosaltres, l’Associació “Sol Naixent” de Cala Rajada, a fer el següent

Comunicat
:

-  A “Sol Naixent”  ens sentim – desprès d’haver llegit les manifestacions de Pere Llabata a una revista local – en certa manera preocupats. Las bona sintonia què, des de sempre, hi ha hagut entre ambdues associacions, fa que ens solidaritzem amb qui regenten “Ca Nostra” , al mateix temps que volem fer una crida als associats “gabellins” per evitar que l’esmentada entitat hagi de passar pel tràngol de tancament de  les seves activitats, creació d’una possible gestora o, finalment, lliurar les instal·lacions a l’Ajuntament”.

- ”Segons averigüacions que hem realitzat, sembla ser que les gestions entre els grups més joves dels associats de “Ca Nostra”  per agafar el relleu de la Directiva,  podien no haver fructificat. Tampoc  -- al parèixer – l’agrupació musico-coral que porta el nom  de l’associació i què, fins aleshores, havia estat el millor aval de Llabata i els seus directius, així mateix,  no estarien amb ganes de substituir-los -- segons expliquen-- degut a que els seus components es consideren d’edat avançada per a la tasca a efectuar”.

- “Ca Nostra” podria desaparèixer, malgrat jo no ho consentiria – ha explicat Pere Llabata --,  però n’estic cansat. Si hagués de fer falta, posats en lo pitjor,  i si no existís altre remei, jo em tornaria presentar…”

El cansament , rere dues legislatures al front de “Ca Nostra” , de Pere Llabata --- seguint el fil de les seves pròpies manifestacions – ve donat per haver complit 80 anys, recentment, i què, a més, els temes burocràtics amb els distints organismes: Consell de Mallorca i Ajuntament, el superen i li resulten costa amunt per la densa paperassa i documentació que impliquen.

Oferiment:

- ” Qui  formem la nostra Associació “Sol Naixent” de Cala Rajada, la qual, des de sempre, ha mantingut una excel·lent relació amb “Ca Nostra” , ens fa difícil d’admetre el panorama que dibuixa Llabata a l’esmentada entrevista. Aquí, a Cala Rajada, fa aproximadament dos mesos, es va renovar per un període de 4 anys  i amb la mateixa presidència de Pep Maria Navarro, l’organigrama del nostre Club. En qualque ocasió, membres de l’Ajuntament, ens han demanat col·laboració més estreta amb “Ca Nostra” . I es què, a Cala Rajada, no hem tingut cap problema ni entrebanc, fins aleshores, a l’hora de tramitar subvencions, gestionar estats comptables i la feina administrativa. De fet, a la darrera Assemblea General, vàrem significar al senyor Batle què, si Capdepera necessitava la nostra col·laboració, en aquests o altres aspectes, que no dubtés, aquella Directiva, de sol·licitar-nos-ho”.

Mitjançant aquesta Nota de premsa , reiterem el nostre ajut en la tasca administrativa, en la confiança de que hauran de trobar la solució més adient pel be de la continuïtat de “Ca Nostra” .

 Ànim, companys!