A Concepción Sánchez Portillo


Des dels inicis del PCE al nostre municipi, Concepción ha lluitat amb la seva aportació per la llibertat i els drets dels que ara gaudim. Ha fet molts viatges fins a ciutat, on es reunia amb companys i companyes d’altres municipis mallorquins del mateix partit amb un objectiu comú.

Concepción aposta per afavorir l’accés a l’habitatge, tant per a joves com per a treballadors, promoure la participació dels veïnats i les associacions del municipi, dinamitzar la borsa municipal de feina, gestionar públicament els serveis per evitar la corrupció i impulsar una cooperativa per al camp de Capdepera, entre d’altres millores.

Avui Esquerra Unida i Unides Podem de Capdepera tenen un gran deute amb tots els qui encetaren agosaradament aquella iniciativa.

Esquerra Unida i Unides Podem