Avui, 24 d'abril,  es presenta el document de propostes polítiques del GOB de cara a les eleccions per demanar compromís als diferents partits polítics en la lluita contra el canvi climàtic i amb la transició eco-social de les Illes Balears.

 En el context actual de crisi sistèmica, ecològica i social, ens sentim amb l’obligació d’exigir que es prenguin mesures contundents, amb visió a futur i compromís dels grups polítics per poder facilitar el camí de la transició tan necessari per les nostres Illes i garantir el benestar de les generacions futures.

Un dels eixos principals de les polítiques pels propers 4 anys s’ha de centrar amb la protecció del territori, arribant a un pacte social per dur a terme una transformació radical del model actual. Amb compromisos reals d’aturar el creixement urbanístic, revisar els plans urbanístics vigents i sense oblidar els impactes socials de les mesures que es prenen.

També resulta imprescindible afrontar les polítiques d'infraestructures, eliminant progressivament totes aquelles que tenen un impacte en el litoral en el marc de la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Així com impulsar una moratòria en la construcció d’infraestructures de transport que depenen d’energies fòssils i deixar de construir o ampliar estructures que tenen alts impactes ambientals com carreteres o ampliacions d’aeroports.

La conservació de la biodiversitat resulta un altre dels eixos estratègics que s’ha de tenir en consideració en totes les propostes polítiques. Amb aquesta visió es pot aconseguir realitzar serveis vinculats a la protecció i aprofitament del medi natural creant una economia social lligada a la protecció, així com evitar la pèrdua patrimonial. Tot això resulta impossible sense polítiques compromeses i sense tenir en compte les pressions antròpiques que dificulten la conservació de la biodiversitat.

Algunes de les propostes a destacar per poder incloure aquest aspecte en les polítiques de les illes és la necessitat de completar i reforçar la xarxa d’espais naturals protegits, dotant de recursos suficients els mecanismes de conservació de la biodiversitat i el territori. Així com el disseny i l’impuls d’una estratègia balear de bioseguretat i convertir-la en una línea estratègica establint un marc legal operatiu per evitar invasions d’espècies exòtiques i l'eradicació de les implantades.

Des del GOB volem destacar que no es pot plantejar un programa electoral sense situar l’educació ambiental com a eix transversal de la transformació social, una eina exclosa de l’estructura principal del sistema educatiu actual.

Quan parlem d’impulsar propostes d’educació ambiental s’ha de fer necessàriament amb mesures de formació del professorat en matèria ambiental i amb una tasca de conscienciació sobre l’emergència climàtica. Tenint en compte conceptes científics i les seves implicacions socials, així com aportar al professorat recursos metodològics per facilitar la incorporació dins les aules. A l’hora que fomentar activitats fora de l’aula, en contacte amb l’entorn natural es torna imprescindible perquè les noves generacions puguin prendre consciència dels impactes que exercim sobre el medi natural i despertar l’interès en la seva protecció.

Legislatura rere legislatura contemplam com el compromís polític en matèria de medi ambient és insuficient o es queda damunt el paper, en declaracions d’intencions o amb mesures buides sense dotació de recursos per aplicar-les correctament.

Si volem fer front a tots els reptes que tenim en el present i els nous que vindran no podem esperar més, cal compromís polític real, amb un diàleg obert amb la societat per pactar el camí d’aquesta transició eco-social tenint en compte tots els agents i sense deixar a ningú enrere.

GOB

 Clica per veure/descarregar el PDF complet