La Junta directiva de l’Associació “Sol naixent” de Cala Rajada ha quedat renovada pel períodes que va del 1r de marc de 2023 al 28 de febrer de 2027, pel fet de no haver-se presentat altra candidatura :Junta directiva de l’Associació “Sol naixent” de Cala Rajada

President i Tresorer:  JOSE MARIA NAVARRO LOP

Vice-president: GABRIEL BERNAT FORTEZA

Vice-president adjunt:  MONSERRATA ALZAMORA BAUZÁ

Secretari: BARTOMEU MELIS MELIS

2ón. Tresorer: LLORENÇ ALZINA NEBOT

Manualitats: PILAR FUENTES TRIGUERO i MARIA LUISA GONZÁLEZ SANTOS                                                                                                 

Excursions, Informació i Premsa:  MARCELO SALOMÓN MOLLEDO

Relacions Públiques: JAUME MASSANET BRUNET i  JAUME MOLL SOLER

Reunions socials i balls: JUAN MANUEL BALTASAR GÓMEZ

Activitats: MARIA ORPÍ JUAN  i  MANOLO RODRÍGUEZ CAMERO

Encarregat materials:  PEDRO JUAN SANCHO