La direcció insular de Patrimoni i la Fundació Amics del Patrimoni enregistraran el càntic de les 115 parròquies de Mallorca


El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Patrimoni, i amb coordinació amb la Fundació Amics del Patrimoni, presenta el projecte per enregistrar el cant de la Sibil·la. La Nit de Nadal es gravarà el càntic de les 115 parròquies que hi ha a Mallorca.

L’objectiu del projecte és obtenir una base de dades completa amb enregistraments i imatges de les diferents versions de la Sibil·la arreu de l’illa, per contribuir a conservar aquest  patrimoni cultural immaterial declarat per la Unesco. A més, el material resultant s’adjuntarà al projecte de patrimoni immaterial que ha posat en marxa la Direcció Insular de Patrimoni.

L’any 2021 es va fer una prova pilot i s’enregistraren 12 sibil·les diferents. Ara, el projecte es fa extensible a tot Mallorca i es gravaran les particularitats del cant de cada una de les 115 parròquies mallorquines. El pressupost total destinat a aquesta iniciativa és de 4.852 euros.

La vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat que "la figura de la Sibil·la declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO requereix dur a terme una sèrie d'activitats de difusió i de divulgació. Aquesta iniciativa d'enregistraments del seu cant a les Matines d'enguany del Consell de Mallorca, en col·laboració amb la Fundació Amics del Patrimoni, servirà per conèixer millor i divulgar un dels elements més destacats i més estimats de la festa de Nadal a Mallorca".

Un dels elements identitaris de reconeixement per part de tota la nostra comunitat és la celebració del Cant de la Sibil·la la Nit de Nadal. Tant és així que l’any 2004 fou declarada com a bé d’interès cultural immaterial, la màxima protecció que es pot atorgar a un bé cultural segons la legislació patrimonial autonòmica i estatal. A més, tots els seus significants i significats culturals varen suposar que, al mes de novembre del 2010, la Sibil·la passàs a formar part de la llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO, fet que comporta el reconeixement universal dels seus valors culturals.

A partir d’haver-lo inclòs en la llista de la UNESCO, el Consell va adquirir l’obligatorietat de dur polítiques destinades a preservar i divulgar aquest cant tradicional. Per això, anualment s’organitzen diferents activitats com ara conferències, exposicions, reportatges fotogràfics, projectes didàctics, etc.

Enguany, amb la coordinació de la Fundació d’Amics del Patrimoni i la col·laboració directa dels responsables del patrimoni de la diòcesi, es du a terme aquest projecte per enregistrar el cant de la Sibil·la a totes les esglésies de Mallorca. Així, es pot crear un registre sonor ampli que doni un coneixement de les variants i particularitats locals, per enriquir els coneixements que ja es tenen sobre aquest element i ajudar salvaguardar-lo.

Joan Guaita, president de la Fundació Amics del Patrimoni, Bel Busquets, vicepresidenta primera i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Kika Coll, directora insular de Patrimoni, Pedro Núñez i Pere Cantarero de la Fundació d'amics pel Patrimoni.