Moció per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils i places del municipi de CapdeperaEn el passat ple municipal Més per Capdepera va expressar la seva preocupació per la situació dels parcs infantils  que, amb l’arribada de l’estiu, no disposen de sistemes de protecció contra el sol com tendals, arbrat o altres mètodes.
“Volem solucions efectives per donar resposta a aquest problema, per millorar l’espai públic, i en especial els parcs infantils, ja sigui principalment amb la plantació de més arbres o amb altres sistemes de protecció com els tendals”
Per això es va presentar una moció la qual va ser aprovada per unanimitat i que podeu llegir a l'arxiu que s'adjunta.
 
Més per Capdepera


Atès que les onades de calor són cada cop més intenses i constants, que els períodes de temperatures molt elevades seran cada cop més habituals, tal com comenten les persones expertes, i que un increment de la radiació solar pot arribar a provocar insolació, arribant a posar en risc la salut de veïns i veïnes, en especial d’aquells col·lectius més vulnerables, infants i gent gran.

Atès que les autoritats sanitàries alerten del perill de l’exposició al sol directe, posant en relleu la importància de la conscienciació i la prevenció contra les cremades solars que podrien derivar en greus malalties de pell.

Atès que, així mateix, alguns parcs de jocs infantils i places del municipi de Capdepera acaben infrautilitzant-se durant els mesos de calor perquè els arbres del seu voltant no donen suficient ombra o per què senzillament no és possible plantar arbres i veuen molt limitat el seu ús pels més petits.

Atès que és necessària la implantació de mesures que facin més segura i atractiva l’estada en aquests llocs amb la creació de zones d’ombra.

Atès que en moltes ciutats de la península amb el mateix problema ja l’han resolt instal·lant diversos sistemes de tendals, pèrgoles i altres solucions que han aconseguit recuperar l’ús d’uns espais que quedaven buits durant l’època de més calor i sol (Annex amb imatges de diverses solucions adoptades en algunes ciutats).

Per tot això des de Més Per Capdepera proposem al govern local l’elaboració d’un Pla de Zones d’Ombra durant el 2022, que detecti les carències i necessitats de zones d’ombra en aquestes àrees de jocs infantils, parcs i places, determinant aquelles zones que necessiten una acció prioritària, amb el fi d’anar cobrint aquestes progressivament.

El Ple de l’Ajuntament de Capdepera a proposta del Grup Municipal de Més per Capdepera acorda:

Primer.- Que l’Ajuntament elabori un Pla de Zones d’Ombra abans de final d’any, amb el fi que es puguin anar implantant aquestes zones de forma progressiva amb l’objectiu de tenir els espais d’ombra.

Segon.- Que en aquest Pla de Zones d’Ombra es valori allí on no sigui viable l’existència de més arbres, la possibilitat d’instal·lar diversos sistemes de tendals o pèrgoles perquè es pugui disposar d’espais d’ombra suficients en aquells parcs i zones amb manca d’ombra.


Annex: Diverses solucions adoptades en algunes ciutats.