Amb motiu de l'Enterro de la Sardina 2022
El President i la Junta Directiva de l’Associació de la Tercera Edat "Sol Naixent" de Cala Rajada, vol agrair a persones i col·lectius que es relacionen a continuació, la seva col·laboració i recolzament sense els quals no hagués estat possible que la festa de l’"Enterrament de la sardina" i activitats que s'acompanyaren, el prop-passat dimarts, dia 1er. de marg sortís tan lluïda com va esdevenir, després de quasi dos anys de no poder-se realitzar.

Gràcies a:

- Ajuntament de Capdepera 

- Regidora de Festes, sra. Carmen Corraliza

- Comissió Festes del Carme

´Banda de Cornetes i Tambors, amb el seu director Agustí Muñoz

- Col.laboradors varis

- Jaume Fuster, per la redacció del "Pregó"

Aprofitam per fer extensiva la nostra satisfacció a tots i cada un dels nombrosos associats de "Sol Naixent" i persones properes a la celebració, sense el concurs dels quals la festa no s'hagué¡ completat com era el nostre desig,

Cordialment,

El President, Pep Maria Navarro