Des de l'organització de l'Alei-alei volem donar les gràcies a tots aquells que han col·laborat perquè la festa hagi anat rodada i haguem pogut oferir als infants i joves aquesta estona d'il·lusió amb arrels ancestrals. A la Brigada Municipal, a la Policia, a Protecció Civil, a les escoles que tornaren a recordar la festa a través de l'auca, a tots aquells voluntaris que ajudaren al desenvolupament sense cap incident, als mitjans de comunicació que n'han fet ressò i als pares, mares, padrins i padrines que acompanyaren als més petits de la família.

A tots ells i elles, moltes gràcies!

Les gloses de fa quatre anys de na Joana Colom són ben vigents:

L'Alei-alei ha passat,
hi ha hagut una gentada,
nins i grans hem disfrutat,
ha estat una passada.
....

Al recer del mercadet,
la festa ha re-nascut,
ara ha complit tres anys,
i mirau com ha crescut.

 

Els qui ens heu donat suport,
escoles, Ajuntament,
mitjans de comunicació
rebeu nostre agraïment.

  

Protecció Civil ens guarda,
i ens dona seguretat,
volem agrair la tasca,
d'aquest voluntariat.

 

Agrair a la gent del poble,
que heu sortit al carrer,
sense voltros no hi ha festa,
molts d'anys i fins l'any que ve.